مواد توليدي پاركت لمينت  چوب مي باشد و دشمن اصلي چوب آب است  پس در نظافت پاركت لمينت نبايد از آب فراوان استفاده نمود.


اگر فروشنده اي به شما بگويد پاركت لمينت ١٠٠ ٪‏ قابل شستشو مي باشد يا به شما دروغ گفته و يا اينكه به شما پاركت لمينت را معرفي نميكند . این روزها محصولات جديدي به بازار عرضه شده كه ١٠٠ % ضد آب و ظاهري مثل  پاركت لمينت دارند و مواد تشكيل دهنده آن چوب نميباشد كه نظافت آن نيازي به دقت ندارد ولي پاركت لمينت تشكيل شده از اچ دي اف و روكش ميباشد كه رويه آن ضد آب و قابل شستشو بوده ولي لايه زیری كه همان مغز و كليك پاركت لمينت ميباشد قابل شستشو نبوده و به هيچ عنوان نبايد بگزاريد در هنگام نظافت آب از طريق كليك به پایین نفوذ کند.

روش تمیز کردن پارکت لمینت:

•  براي نظافت پاركت لمينت ابتدا  جارو برقي کشیده و تمام گرد و غبار را از روي كف و گوشه هاي قرنيز پاک نماييد سپس  دستمال حوله اي و يا همان طي حوله اي تميز را بدون استفاده از مواد شوينده مرطوب كرده (به هيچ عنوان خيس نباشد زيرا باعث ايجاد لک و صدمه زدن به پاركت لمينت ميشود) و سپس آن را به صورت مستقيم و در يک جهت بر روي كف كشيده تا لک نشود(مانند تميز كردن شيشه) اين روش نظافت معمولي و روزمره پاركت لمينت ميباشد.